TƯ VẤN TIỆC CƯỚI
RUBY (22x20 m)
Bàn tròn 280
Rạp hát 300
Lớp học 230
Phòng họp -
Tiệc đứng 400
Chữ U 144
SAPPHIRE (22x20 m)
Bàn tròn 280
Rạp hát 300
Lớp học 230
Phòng họp -
Tiệc đứng 400
Chữ U 144
CRYSTAL (22x20 m)
Bàn tròn 280
Rạp hát 300
Lớp học 230
Phòng họp -
Tiệc đứng 400
Chữ U 144
PLATIN (28x13.5m)
Bàn tròn 300
Rạp hát 350
Lớp học 230
Phòng họp -
Tiệc đứng 400
Chữ U 120
DIAMOND (28x13.5m)
Bàn tròn 300
Rạp hát 350
Lớp học 230
Phòng họp -
Tiệc đứng 400
Chữ U 120
AMBER (28x20 m)
Bàn tròn 460
Rạp hát 450
Lớp học 310
Phòng họp -
Tiệc đứng 600
Chữ U 160
TITAN (28x60 m)
Bàn tròn 1580
Rạp hát 1660
Lớp học 1120
Phòng họp -
Tiệc đứng 1800
Chữ U 450

DOWNLOAD BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

DOWNLOAD BẢNG THỰC ĐƠN

DOWNLOAD GÓI TRANG TRÍ TIỆC
Ngày thường Ngày đẹp Ngày ưu đãi
(Ngày - tháng - năm)
(Thông tin)
Năm: Tháng: Ngày:
Giờ: Hoàng Đạo (Giờ chi tiết)
Top